Eko patrola KPA Vodomar za 1.maj je obišla rijeku Kupu od Kamenskog do Rečice i natrag.
Uz obalu samo naišli na nekoliko smetlišta što se vide na slikama u nastavku.
Opazili smo da na tom području obitavaju sive čaplje i divlje patke. Vidjeli smo i jednu kornjaču i mnoštvo ribolovaca koji mirno sjede na obali čekajući šarana ili soma.