Naše rijeke, naše blago - Veslajmo za naše rijeke

Ovaj vikend članovi kluba su sudjelovali na drugom dijelu nacionalne kampanje…