Danas smo zaronili na Polovićevom slapu. Uron je trajao 60minuta pri čemu je dosegnuta max dubina od 11.5m na ugodnih 23 stupenjava.