Danas je održana druga podvodna eko akcija, koju je Vodomar proveo pod projektom Ožujskog: Čuvaj, pazi, ne bacaj! uz pomoć KPA Karlovac, DVD-a Duga Resa, ŠRD Slunjčica i KKK Rastočki mlinari.
Akcija se održala u Slunju na rijeci Korani i na samim Rastokama. Jako smo zadovoljni jer je bilo malo otpada, bravo ekipa 🙂
Ali, naišli smo na minsko eksplozivno sredstvo te ovim putem ponovno apeliramo na sve građane da bez sankcija sva minsko eksplozivna sredstva prijave u najbližu PP.