U tijeku je tečaj za prvu ronilačku kategoriju po PADI asocijaciji. Nakon uspiješno svladanog teorijskog dijela na redu je praktični dio koji započinje uronima u bazenu a nastavlja se zaronima na Mrežnici i moru.