Vađenje iz vode, čišćenje te ponovno postavljanje usisne korpe za vodu težine cca 100kg.