Postavljanje pontona na kapalištu u Ozlju. Kupa nemilosrdna sa dosta struje i vidljivosti od 1m, vrijeme urona 44min pri temperaturi od 23 stupnjeva. Pomoću novog padobrana razmješteni blokovi te fiksirani blokovi za iste.