Na poziv Kpa Karlovca odazvali smo se u pomoć čišćenju rijeke Korane na Foginovim kupalištu u Karlovcu.