U sklopu plana “Jednom mjesečno noćni uron na rijeci” organiziran je isti na kupalištu u Dugoj Resi sa 7 članova kluba. Vidljivost je bila do 3 m, temperatura vode 24°C, uron je započeo u 22:18 sati i trajao 40 minuta te je dosegnuta maksimalna dubina od 5.9m.
Prilikom fotografiranja pomogla nam je Lora Radinović kojoj se ujedno i najlijepše zahvaljujemo.