Spajajući posao i zadovoljstvo, prilikom poslovnog puta u Njemačku, Filip je iskoristio priliku i napravio uron na Jezeru Cospuden. Uron je trajano 49 minuta, maksimalna dubina 32m, temperatura na površini je 22 stupnja a na dnu 5 stupnjeva celzijusa. Vidljivost 3 do 7m. Na uronu su sudjelovali Sascha Leymann i Filip Stišćak.