Nakon sastanka Matija Kranjčević je članovim kluba održao predavanje o ozljedama organizma uzrokovanih čimbenicima okoliša (utapljanje). Predavanje je bilo dobro posjećno te su članovi ponovili znanje o postupcima pržanja prve pomoći prilikom utapljanja.