U organzaciji Nacionalnog parka Plitvička jezera odnosno Znanstveno – stručnog centra “Dr. Ivo Pevalek” podvodno su se čistila jezera Kozjak, Kalađerovac i Milanovac.
U sklopu akcije napravljeno je uzorkovanje sedre na potopljenom slapu najvećeg jezera Kozjak u svrhu datiranja starosti sedrenih barijera metodom C14.
Sudjelovalo je 16 ronioca iza Kpa Vodomar i 9 iz Kpa Adria.