Jučer smo održali akciju čišćenja kod slapa u Zelenom kutu.
Sudjelovalo je 18 ronioca i izvadili smo popriličnu količinu otpada među kojim i talijansku bombu iz 2.svjetskog rata koja je predana na Policiju.