Eko akcija kod Vatrogasnog 2.7.2017. Očišćeno je gradsko kupalište i počišćeni su lopoči. Izvađeno je znatna količina resina. To je druga u nizu individualnih akcija na rijeci Mrežnici. – sudjelovali su Romano Mužak, Nikica Spudić, Dražen Blašković,Mario Sigmund, Eduard Dol, Ivica Poljak, Marina Salopek, Tomislav Višal, Ivana Palaić, Dijana Fudurić.