Milkovića slap zaista je jedan od najimpresivnijih slapova na rijeci Mrežnici, njegova ljepota zaista oduzima dah. Ovaj sedreni “div” visok svoji 8 metara nalazi se u selu Primišlje, petnaestak kilometara Zapadno od Slunja.
Osim svog prelijepog podvodnog ambijenta, bistre i hladne vode, neopisiva je hormacija koju je priroda tokom godina učinila u sedri. Spiljice i kavernice prelijepe su i ispod i iznad vode. Da bi se domoglo Milkovića potrebno je prvo preći preko Rončevića slapa koji je cca 4,5 m visine i čije dno je također istraženo da se već ne propusti prilika kad se tu nalazimo.
Temperatura vode je bila 13°C, a maksimalna dosegnuta dubina bila je 9 m (ispod Rončevića), vrijeme ronjenja 60 minuta, a na uronu su sudjelovali Martina Kasunić i Danijela Kasunić