Ove subote smo bili vrlo vrijedni.
Čistili smo rijeku Koranu na Foginovom kupalištu u organizaciji KPA Karlovac. Sudjelovalo je 14 Vodomaraca, a čistilo se korito rijeke Korane od slapa do betonskog mosta. Istodobno se u Sv. Petru čistio ribnjak od resina i ostalog bilja.
Bravo svi