Sudjelovali smo na kićenju bora u DC Mihurić u Selcu pod nazivom “Christmas Story 2019”