U organizaciji Upa Rostrum je održana 4.eko akcija podvodnog čišćenja plaže Žnjan u Splitu.