Današnji dan siječanja na patnje Vukovara obilježili smo uronom i simboličnim postavljanjem lampuša i vodotornja za sve žrtve koje su nastradale tokom ratnih razaranja u ovom simbolu slobode.
Rekviziti, umanjena replika i lampuš, postavljeni su na 10,2 m dubine u jezeru u Trošmariji na mostu koji je nekada povezivao lijevu i desnu obalu rijeke Dobre. Na temperaturi od 9°C izdržali smo 26 minuta, a vidljivost je bila ispod jednog metra.