Članovi kluba posjetili su DC Mihuric u Selcu. Nakon urona na “Plić Tenki” sudjelovali smo u kićenju bora. Vrijeme je bilo sunčano. Temp mora 12C, max dubina 37 m. Zahvaljujemo se organizatoru na pozivu. Sudjelovali: Marin Božićevič i Ivo Špelić.