Uron na otočiću Zaporinovac. Sudjelovali Nikica Spudić, Martin Kasunić,Danijel Strgar, Danijel Kasunić i  Marko Lete. Uron je trajao 55 minuta, dubina 37 m, temperatura 17stupnjeva na 14 metara dubine.