Sezona Vodomarovih aktivnosti iznimno je kasno završila, a još ranije počela. Naime, dvoje članova kluba zaputilo se na kombiniranu sedmodnevnu međunarodnu ekspediciju u Egipat na Crveno more, koje je podsiječamo, najsjevernije tropsko more na svijetu. Martin Kasunić i Danijel Kasunić članovi su kluba koji su na taj način riješili svoje probleme sa siječanjskim temperaturama u“debelom“ minusu.

Oni koji su ostali razmišljaju oprezno i preventivno tako je Mrežnica u svojim zaleđenim predjelima iskorištena za vježbu ronjenja u tzv. „Overhead enviroment“ što znači da se ulaz u vodu koristi kao i izlaz jer radi leda, na pojedinm djeloviima i desetak cm debelog, nije moguče izroniti. Ronjenje pod ledom je jedna od najzahtjevnijh vrsta ronjenja, podsiječamo da se radi o temperaturi vode od 2°C ili nižoj, smanjenoj vidljivosti zbog nemogućnosti prlaska sunčevog svjetla te korištenje konopa ili arijadnine niti što mjesto za manevar pod vodom izrazito limitira i smanju, a šansu od zaplitanja uvelike povečava. Za ronjenje pod ledom, koristi se poseban plitajući konop žvih boja kakobi bio u kontrastu sa površinskim ledoma, a samim tima veoma uočljiv i sa udaljenosto od 10tak metara. Ronioci u „navezu“ tokom čitvog urona međusobno su spojeni konopom koji se zove „buddyline“ kako se nebi odvajali jedan od drugog kao i od arijadnine niti jer takva pogreška fatalna u većini slučajeva. Jedan od razloga žašto je ova vježba odrađena je kako bi se ronioci Kpa Vodomar Duga Resa sa svojim interventnim timom pripremili za potencijalne akcije koje bi se mogle dogoditi tokom ovih niskih temperatura. Penetrirali su pod led 100m jer se barata sa tom dužinom konopa, ali pretraženo je područje veličine nogometnog stadiona. Apeliramo na sve naše sugrađane da ne hodaju po ledu na Mrežnici kako bi se izbjegle potencijalne opasnosti upadanja kroz tanak led u ledenu vodu, koja je zbog svoje niske temperature nemilosrdna i ne prašta greške.