Dok se u klubu raspravljalo o koristima i nedostacima zaštite rijeke Mrežnice, neumorna ekipa Kpa Vodomar odradila je površinski izvid stanja na relaciji Galović Selo – Duga Resa u sklopu svojeg 16 godina starog projekta nazvanog “Eko patrola” čija zadaća je ploviti tokom rijeke Mrežnice detektirati anomalije i zagađenja, upozoravati na njih te kasnije djelovati na ciljanim područjima.