Klub podvodnih aktivnosti Vodomar Duga Resa u novoj školskoj godini nastavio je sa edukacijom
osnovnoškolaca. Ovoga puta prezentacija je odrađena učenicima Područne škole Belaj, Osnovne
škole Barilović. Pred pedesetoro djece od prvog do četvrtog razreda pričalo se o našim rijekama,
podvodnom biljnom i životinjskom svijetu, ponešto o ronjenju uz prezentaciju opreme kao i o
širokom spektru djelatnosti kojima se klub bavi.
Tokom proljeća naredne godine dogovoren je prezentacijski dio praktičnog dijela ronjenja te planovi
za suradnju u ekološkom projektima u organizaciji škole.