Ovaj ponedjeljak odlučili smo zaroniti na Peltastis-u. Vidljivost je bila dobra. Max dubina 25 m. Temperatura mora 15 stupnjeva. Na uronu su sudjelovali Danijel Strgar i Ivo Špelić.