Kpa Vodomar je postao ovlašteni servisni centar za Apeks opremu.
Čestitamo našem članu Nikici Spudiću na uspiješno položonom tečaju za ovlaštenog servisera svih modela Apeks regulatora, suhih odijela, jacket-a i ostale Apeks opreme.

Više informacija na Servisni centar