Nakon klupskog sastanka g.Maurizio Grbac nam je održao predavanje o “Dekompresiji u rekreativnom ronjenju”. Predavanje je bilo iznimono zanimljivo zbog velikog praktičnog iskustva predavača. Zahvaljujemo se g.Mauriziju na trudu i vremenu te se veselimo sljedećem predavanju.