Današnji dan smo iskoristili za uron na Mrežnici na slapu u Leskaru. Dosegnuta maksimalna dubina je bila 9.3m, trajanje urona 45 minuta, temperatura na površini 18stupnjeva a na dnu 16 stupnjeva.Sudjelovali su: Danijel Strgar, Matija Kranjčević, Krešo Pogačić, Eduard Dol, Ivo Špelić, Katarina Stojković i Vinko Paulič. Dok smo mi uživali u bezbrižniom uronu Nikica Spudić je na istoj lokaciji obavio prvi uron u otvorenim vodama s 3 tečajca u sklopu PADI OWD tečaja.