Nakon dojave o puknuću cijevi vodovoda i ogromnom gubitku vode koja se nesmetano izlijevala  u korito rijeke Mrežnice tim za intervencije Kpa Vodomar Duga Resa krenuo je napraviti izvidi te utvrditi nastalu štetu.

Naime, cijev koja siječe rijeku  Mrežnice na području Svetog Petra, na udaljenosti  20tak metara od lijeve obale imla je pukotinu kroz koju je voda pod pritiskom od 5 bara izlazila u okoliš. Po utvrđenoj situaciji tim se vratio na obalu razraditi strategiju sanacije istog jer su gubitci bili ogromni. Već drugim zaronom, mjeso je označeno plutajučom bovom  te osigurano za rad. Uvijeti su biti surovi, obzirom da se cijev nalazila ukopana u muljevito dno pa je za popravak prvo bilo potrebno iskopati cijev radi lakšeg pristupa.

Čitava „drama“ odvijala se na 5,1 m dubine uz vrlo smanjenu vidljivost nastalu otkopavanjem cijevi i podizanjem sedimenta. Olakotna situacija je bila temperatura vode od 22°C na kojoj se moglo normalno raditi i do sat i pol vremena.

Treći uron poslužio je za dopremu alata i sanacijskog materijala te se odmah prionulo poslu. Pošto je detektirana rupa začepljena i osigurana obimicom koju drže vijeci uslijedio je lagani posao pritezanja iste do željene čvrstoće.

Četvrti uron bio je samo inspekcijskog karaktera da bi se utvrdilo da li postavljena „zakrpa“ drži vodu te da li je spriječeno izlijevanje. Utvrđeno je da je cijev u potpunosti sanirana i da više nema gubitaka u tome dijelu na vodovodnoj cijevi.

Čitava akcija odvijala se tokom popodneva u četvrtak 01. lipnja 2017. godine, a u njoj su sudjelovali Martin Kasunić te Nikica Spudić  kao čanovi inerventnog tima. Ovo je još jedna brza, efektivna i hvale vrijedna akcija Vodomarovih ronioca na sanaciji vodovodne mreže, prethodna je bila 26. i 30. Prosinca 2009. godine kada uoči Božića i novogodišnjih blagdana čitava Duga Resa nije imala vode. Uvijeti su tada bili znatno gori, a kvar na vodocrpilištu u Novigradu mnogo kompleksniji, uz temperaturu rijeke Dobre od 2 °C koja je naročito smanjivala vrijeme rada i samu efektivnost.