U sklopu AOWD tečaja s kandidatima je odrađen uron na Jezeru Lešće.