Ovogodišnji 53. organizirani klupski uron odrađen je na Janusovu slapu u Zvečaju. Ove sunčane nedjelje okupilo se 7 članova kluba na odradi stažnog ronjenja i pripreme za nadolazeću sezonu. Vidljivost je bila zadovoljavajuća i dosezala je 5 – 7 metara horizontalno. Maksimalna dosegnuta dubina iznosila je 9.7 m, temperatura vode je 12°C, a čitavi uron trajao je 36 minuta. I dalje je ovo jedna od najzagađenijih lokacija krupnim otpadom koji se godinama gomilao u predjelu desne strane toka Mrežnice neposredno ispod slapa.