2.Podvodno hodoćašće na kip sv.Eufemije u Rovinju u organizaciji Kpa Rovinj.