Svašta se događalo ovaj vikend, a dio vesele ekipe je otišao do Maslenice na eko akciju: Gdje Zrmanja ljubi more 2022.
Ronilo se na par lokacija duž obale Novigradskog mora i ušća rijeke Zrmanje. Srećom smeća nije bilo puno, ali sav sakupljeni i odvojeni otpad stakla iskoristit će se kao resurs međunarodnog javnog poziva za umjetnike i umjetničke kolektive “O PRIHVAĆANJU NEPOŽELJNOG”.
Za nagradni uron ronilo se u blizini Masleničkog mosta, a ekipa je bila i na izletu brodom po kanjonu rijeke Zrmanje