8. godinu zaredom održana je eko akcija pod nazivom “Gdje Zrmanja ljubi more”.