U Subotu smo zaronili na Erdeljsko-gaćeškom slapu na Mrežnici blizu Generalskog Stola. Temperatura mrežnice je 11 stupnjeva. Dosegnuta dubina 14.7metara. Vidljivost super. Trajanje urona 47 minuta. Lokacije je zanimljiva s dosta prolaza između stijena. Na dnu ima dosta drvenih greda.