rafting_mreznica_all_2015

Sirenom koja je označila kraj opće opasnosti završio je poplavni vikenda kojeg su članovi Kpa Vodomar proveli na vodotocima naših rijeka. Nematnulo se pitanje utvrđivanja činjeničnog stanja te nastale materijalne štete zaostale nakon što se voda povukla u svoje korito. Već poznati projekt nazvan „Eko Patrola“ kojeg zadnjih 8 godina provode članovi kluba sa svrhom monitoringa i ukazivanja na potencijalne opasnosti naših rijeka, ovoga puta odvijao se na relaciji Keići – Duga Resa. Obzirom da je vodostaj Mrežnice bio više od pola metra veći od dosad najviše izmjerene vrijednosti bilo je za očekivati kako će Vodomarov tim odmah po smirivanju situacije, a samo dan nakon kraj opće opasnoti, krenuti u svoje patroliranje.
U tih gotovo 17 km toka, zaista je pronađeno gro stvari koje je dovela bujica. Naplavine koje su bile duge i do 50 metara i široke bar pet. Posvuda čamci i olupine čamaca koje je divlja rijeke negdje istrgnula sa veza. Ostatci posuda, boca, kanistara, najlon vrečica, srušenog drveća isprepleteno trstikom, a sve obavijeno debelim slojem mulja kojeg je nanjela rijeka. Tokom čitavog puta pratila nas je linija prekjučerašnjeg vodostaja koja se ocrtala na svako drvo, flos, stup ili ostale stvari koje je potopila.
Vodomarci su se bacili u rješavanje dijela naplavina koju je zadržala skelu u zaseoku Leskar, kako bi stanovnici nesmetano mogli prelaziti sa jedne na drugu stranu još uvijek dosta povišene i mutne rijeke. Pronađena su i krajnjim naporima izvučene 3 olupine polomljenih čamaca koje su pohranjene na sigurnu udaljnost od toka Mrežnice te će kroz koji dan biti uklonjene. Ruta je dužine 16,81 km te je od svog početka do kraja trajala 5 sati i 10 minuta zbog učestalih stajanja vezanih za rješavanje problema na koje je naiđeno. Prosječna brzina kretanja iznosila je 3.3 km/na sat, a razlika u nadmorskoj visini za vijeme tog puta iznosi 64 m.
Tim su sačinjavali: Hrvoje i Domagoj Boljar, Vjekoslav i Mario Sigmund, Ivana Pešut, Ivo Špelić, Tihomir Sviličić te Nikica Spudić