Sudjelovali smo na Eko akciji na Rabu u organizaciji Kpa Amfora.