Danas su naši članovi sudjelovali u Eko akciji u organizaciji KPA Karlovac.
Čistila se rijeka Kupa, od restorana Kvaka do mosta grada Alessandrije.