U Čiovu smo u organizaciji PŠU Saldun sudjelovali na eko akciji Modro zeleno Čiovo.