Donacija za Čepu od Kpa Marsionie, Upa Rostruma i Kpa Vodomara za obnovu kuće stradale u potresu.